Mål og visioner

Her kan du blive klogere på de mål og visioner, der ligger til grund for etableringen af det nye kulturhus i Hornslet. Hjernerne bag er bestyrelsen, som du kan møde her.

KULTURGRUNDENS AMBITIONER

Foreningen Kulturgrunden blev sat i verden for at skabe gode rammer omkring kulturlivet i Hornslet, så byen kan blomstre og trivsel, fællesskab og lokal tilknytning blandt byens borgere sikres.

Med kulturhuset, som byens fremtidige mødested, ønsker vi at sikre Hornslet som en levende og kulturrig by, hvor der er plads, rum og oplevelser for borgere i – og på tværs af – alle aldre. Hornslet må ikke blive en satellitby – men en by, der lever, ånder og udvikler et lokalt kulturliv!

Kulturgrundens formål er derfor både at understøtte nuværende kulturaktiviteter, men også at udvikle nye arrangementer og tiltag på kulturfronten. Derfor indgår vi gerne i samarbejde med lokale aktører, kunstnere, vækstlaget, kulturformidlere, erhvervsdrivende (… listen er lang), der ønsker at bidrage til udviklingen af kulturlivet og i rejsen mod kulturhuset i Hornslet.

KULTURGRUNDENS FUNDAMENT

Foreningen bygger på et fundament af fire værdier:

 • Mangfoldighed: Vi vil være en platform med relevans for alle aldersgrupper og kulturelle præferencer.
 • Fællesskab & Hjerterum: Vi vil skabe et inspirerende samlingssted på tværs af mål- og aldersgrupper, hvor der er mulighed for ny-, sam- og medskabelse.
 • Humor og kreativitet: Vi vil ikke være bange for at eksperimentere og lære af vores erfaringer. Her skal være plads arrangementer, der skaber grin såvel som eftertænksomhed og tårer.
 • Handlekraft: Vi vil handle på spæde idéer og føre dem ud i livet. Kulturhuset skal tilbyde sig som et sted, hvor idéerne får ben at gå på, øjne, ører og et nysgerrigt publikum!

Dette fundament har vi formuleret i følgende tre målsætninger:

MÅL FOR ORGANISATIONEN

 • Foreningen Kulturgrunden skal fremstå som en solid og velfunderet organisation med forankring i Hornslet og omegn.
 • Organisationen skal være synlig, demokratisk og lydhør overfor byen og borgernes drømme og behov.
 • Organisationen skal have et stærkt frivilligt hold, aktive arbejdsgrupper og medlemmer, der kan understøtte det brede samarbejde med – og i – byen.

MÅL FOR KULTURAKTIVITETER

 • Foreningen Kulturgrunden skal udbyde en bred pallette af kulturtilbud, der rummer kunst- og kulturlivets mange nuancer. Der skal være plads til det finkulturelle såvel som det folkelige.
 • Kulturhusets diverse tilbud skal rette sig mod flere målgrupper – børn, unge, ældre – og dem der befinder sig i overgangene!

MÅL FOR KULTURHUSET

 • Der foranstaltes en række fritids- og kulturaktiviteter i de faciliteter foreningen Kulturgrunden har adgang til: “Det lille kulturhus” på Tingvej 18, de tre kulturhaver og Kom-Bi, således at brugergrupperne præsenteres for det nye kulturhus.
 • Der gennemføres et borgerdrevet og kompetent forprojekt, der udmunder i et gennembearbejdet projektoplæg.
 • Kulturhuset baserer sig på succesfuld fundraising, der øger bevillingen på 25 mio. kr. fra Syddjurs Kommune til et beløb i størrelsesordenen på 90 mio. kr.

Ud fra ovenstående har Kulturgrunden derfor formuleret

FORENINGENS VISION

Om et kulturhus forankret i visionen om:

 • at fremme kulturelle oplevelser, fællesskaber og højne sammenholdet i byen og omegn.
 • at opbygge, fastholde og udvikle et attraktivt lokalmiljø i Hornslet.