starten på Kulturgrunden

Her kan du læse mere om, hvordan foreningen opstod.

Historien bag foreningen

Historien om Kulturgrunden hænger sammen med biografen Kom-Bi.

Siden 1951 har der ligget en biograf på Nyvej 3 i Hornslet, ligesom der gjorde i mange andre provinsbyer. Modsat i mange andre byer, hvor de er blevet lukket, har denne overlevet og er løbende blevet moderniseret.

Først var den privatejet, men i en årrække blev den drevet af det daværende Rosenholm Kommune. Fra sidst i 80’erne er biografen blevet drevet af foreningen Kom-Bi og i 2000 udbygget med cafe og en sal mere. I den forbindelse blev navnet Kulturhus tilføjet.

Tilføjelsen kulturhus skulle signalere, at der kan foregå andet en filmfremvisning i huset, og et mindre caféområde har også gjort det muligt at gennemføre adskillige arrangementer i huset. Det har bl.a. været koncerter, generalforsamlinger, spisning med efterfølgende filmforevisning osv. Derudover er biografsalene blevet udlejet til forskellige arrangementer hvor arrangørerne selv leverede indholdet i form af foredrag, koncerter osv., alt sammen med det formål at øge mulighederne for kulturelle aktiviteter for byen. Dog har Kom-Bis udvidelser, og især caféområdet vist sig ikke at være stort nok til at rumme både biografgængere og gæster til andre begivenheder.

Derfor har bestyrelsen i Kom-Bi gennem adskillige år argumenteret for, at kommunen skulle erhverve naboejendommen Tingvej 16 for at åbne for en udvidelse af Kom-Bi på denne grund. I 2019 faldt dette på plads og nabogrunden blev købt, og blev dermed disponibelt for en udvidelse af Kom-Bi.

Dog blev planerne ikke ført ud i livet lige med det samme, og grunden fortsatte med at ligge hen som en lettere forsømt plet i byen, med det ene formål at huse containere under byens årlige musikfestival.

Men i 2020 blev projektet taget op igen, da kommunen og Kom-Bi blev enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle aktivere grunden til kulturelle formål og arbejde videre med planerne om en udvidelse. Der blev bevilliget et mindre beløb øremærket til grunden og udvikling af ideer omkring dette.

I Kom-Bi tog man bolden op og fik grunden forskønnet, og ved hjælp af frivillige kræfter blev der etableret en art scene med graffitilærred og en kunstkube. Grunden er siden blevet benyttet til en del mindre arrangementer.

Som en del af denne proces opstod ideen om at stifte en forening mere som skulle løfte kulturdelen ud af Kom-Bi.

Baggrunden for dette var dels at udvide det personlige engagement omkring kulturen, og samtidigt at udvide de økonomiske rammer, idet der var begrænsede muligheder for økonomisk støtte til en biograf pga. konkurrenceregler. Derudover anbefalede man kommunen at erhverve tingvej 18 og 20, da de var til salg, og fordi man vurderede at Tingvej 16 i sig selv var for lille, hvis målet var at skabe et hus der kunne bruges til flere aktiviteter end blot som en foyer til Kom-Bi.

Derudover tog man i Kom-Bi fat på at stifte en forening mere, der som arbejdstitel blev døbt Kulturgrunden. Som så mange andre steder blev dette forløb forsinket af coronasituationen i Danmark, som forhindrede fysisk sammenkomst og dermed de nødvendige generalforsamlinger, der skulle til for at ændre vedtægter i Kom-Bi samt til at stifte den nye forening.

Endelig i efteråret 2021, nærmere betegnet den 6. september, blev planerne dog langt om længe realiseret, og den nye forening Kulturgrunden blev stiftet. I starten af december 2021 overtog Syddjurs kommune endeligt ejendommene Tingvej 18 og 20, som blev sat nødtørftigt i stand, og derved skabte de første fysiske rammer for det større projekt: en styrkelse af det kulturelle liv i Hornslet og omegn.