Processen til 2028

Her kan du læse mere om, hvordan vi kommer i mål og får bygget et nyt kulturhus i Hornslet.

Vejen til et nyt kulturhus

I løbet af året 2022 er der planlagt adskillige tiltag, der bringer os mod byggeriet af et kulturhus. I foråret tog bestyrelsen på studieture rundt omkring i landet, for at få inspiration til udformning af kulturhuset. Der blev nedsat arbejdsgrupper i april måned, der havde til formål at fokusere på forskellige aspekter af kulturelle tiltag, heriblandt børnekulturgruppe, musikgruppe m.fl.

Sideløbende med dette planlagdes en bred vifte af arrangementer, som dels skulle skabe opmærksomhed på projektet, og skulle prøve rammerne og behovene for kulturelle tilbud af. Kulturgrundens bestyrelses fokus på handlekraft betyder, at der ofte er kort fra idé til handling, og der tages løbende imod idéer til nye arrangementer.

En online indsats, i form af en Facebookside samt oprettelse af hjemmeside blev indledt i foråret 2022, og den online kommunikation blev siden udvidet ved oprettelse af en Instagramprofil samt nyhedsbrev. Sideløbende produceres flyers og plakater, således at Kulturgrundens tilstedeværelse i byen bliver mere tydelig. Der fokuseres dels på at gøre borgerne opmærksomme på de konkrete begivenheder på Kulturgrunden, samt på at hverve frivillige.

I efteråret 2022 har vi gennemført en større forundersøgelse de tre grunde Tingvej 16, 18 og 20 og sammenbygning af et kulturhus med det eksisterende KOM-BI. Der er også udført en række volumenstudier, der vil blive yderligere konkretiseret hen over foråret 2023.
Arbejdet med at udarbejde en god projektbeskrivelse der er egnet til fundraising er i fuld gang, men der er stadig lang vej igen frem til afholdelse af en arkitektkonkurrence, valg af projektforslag, udbud til en totalentreprenør, lokalplansarbejde, byggetilladelse m.m.

I 2023 er der mange spændende kulturaktiviteter i støbeskeen, og alle disse skal være med til at skabe gode oplevelser for Hornslets borgere, samt prøve af, hvad det lokale gerne vil have af kulturelle arrangementer.
Men der løbende udvikles og afholdes forskellige arrangementer, fortsætter processen mod at starte byggeriet af kulturhuset.


Kulturhudgrunden tids-og procesplan