Processen til 2028

På denne side kan du blive klogere på processen hen mod det første spadestik for vores nye kulturhus i Hornslet!

Vejen til et nyt kulturhus

I 2022 skød vi en række tiltag og initiativer i gang, der undervejs har ført os tættere på at realisere drømmen om et kulturhus i Hornslet. Foråret 2022 var travl med studieture rundt til landets kulturhuse, hvor bestyrelsen havde til formål at indsamle inspiration til udformning af Hornslets fremtidige kulturhus. Samtidigt nedsatte vi arbejdsgrupper med fokus på forskellige kulturelle aspekter, herunder børnekultur, musik og meget mere.

PRØVEHANDLINGER I HORNSLET

Undervejs afviklede vi en bred vifte af arrangementer i Kulturgrundens regi. Arrangementer, der ikke kun skabte opmærksomhed omkring kulturhusprojektet, men også testede rammerne for de kulturelle tilbud, som byen savner, efterspørger og ønsker.

Handlekraft var altså nøgleordet i alle vores aktiviteter – og er fortsat et princip, vi agerer på baggrund af i foreningen og bestyrelsen.

Vi er en forening, der lader sig kendetegne ved kort fra tanke til handling – og en forening, der er lydhør overfor idéer, der kan berige bylivet.

BLIKFANG – DIGITALT OG PÅ GADEPLAN

I ønsket om at nå ud til endnu flere lancerede vi en online indsats i foråret 2022. Vi skabte en Facebookside og Kulturgrundens egen hjemmeside gik i luften. Hurtigt herefter fulgte vi op med en Instagramprofil og et nyhedsbrev til alle interesserede.

I dag rækker vi fortsat ud i den digitale såvel som fysiske verden. Med plakater og flyers pryder vi bybilledet og gør opmærksom på Kulturgrundens tilstedeværelse. Dette med henblik på at engagere borgerne og hverve frivillige, der vil hjælpe os med at gøre vores vision til virkelighed.


AREALERNE UNDERSØGES

Efteråret 2022 var kendetegnet af en spændende forundersøgelse af de tre grunde på Tingvej 16, 18 og 20 og muligheden for sammenbygning med det eksisterende Kom-Bi.

Derudover fik vi udarbejdet det helt overordnede rumprogram for huset, så vi kunne tegne en funktionsskitse af huset.

Afslutningsvis blev der fra Syddjurs Kommunes Kultur, fritids- og landdistriktsudvalg nikket til, at vi arbejder frem mod at få integreret Hornslet Bibliotek i det kommende kulturhus.

LYDHØR BORGERINVOLVERING

Både i 2022 og i 2023 har vi fra Kulturgrundens side arbejdet på at involvere byens borgere i drøftelserne om kulturhusets fremtidige indhold.

I marts 2022 deltog 150 borgere i et borgermøde i Hornslet Hallen, hvor Hornslet i Udvikling var vært. Her var Kulturgrunden vært for en projektcafé, hvor borgerne kunne komme med idéer til målgrupper og funktioner i kulturhuset.

En grafisk facilitator knyttede idéerne sammen på en billedfrise, der i dag pryder i Kulturgrundens Lille Kulturhus.

I maj 2022 afholdtes den årlige markedsdag i Hornslet. Her stod politikere fra kultur-, fritids- og landistriktsudvalget klar ved Kulturgrundens udendørsscene og interviewede store som små om deres ønsker til funktioner og aktiviteter i kulturhuset.

I maj 2023 inviterede Kulturkvartetten og politikerne fra Kultur-, fritids- og landistriktsudvalget til et borgermøde, hvor omkring 60 borgere fremmødte for at høre om planerne for kulturhuset. Kulturkvartettens aktører var lydhøre overfor borgenes forventninger til aktørernes enkelte roller, såvel som forslag og holdninger til den fælles mission. Politikerne serverede pølser og gik i dialog med borgerne hen over grillen.

I efteråret 2023 og frem vil vi invitere borgerne til at deltage i en bæredygtighedsgruppe, der skal undersøge mulighederne for bæredygtighed ift. byggeri og drift. Hertil nedsættes et repræsentativt brugerpanel, der inddrages i den endelige programmering af kulturhuset. Desuden etableres en dialoggruppe med unge.

KULTURHUS – “UNDER CONSTRUCTION”

Med andre ord har vi i første halvdel af 2023 målrettet arbejdet på at få lavet en samlet projektbeskrivelse for kulturhuset, der er skræddersyet til fundraising. Hen over efteråret 2023 vil en del af den konkrete fundraising foretages, og vi håber på et godt resultat!

Efter planen skal der i foråret udskrives en arkitektkonkurrence.

2023 byder på en spændende tid med utallige kulturaktiviteter i støbeskeen. Vi er fast besluttede på at skabe oplevelser for alle og for at imødekomme netop det, som byen ønsker af kulturelle arrangementer. Imens vi løbende udvikler og afholder arrangementer, arbejder vi ufortrødent videre mod vores mål om at se kulturhuset rejse sig i byens centrum.

Kulturhusgrunden tids-og procesplan