Hornslet ser frem til spændende forandringer, da planer om et moderne kulturhus tager form. Dette dynamiske center vil tilbyde lokale borgere og besøgende adgang til forskellige faciliteter, herunder biograf, bibliotek, kulturskole, musik- og teateraktiviteter, borgerservice og foreningsaktiviteter. Det kommende byggeri, der placeres ved siden af byens eksisterende biograf, hvor Foreningen Kulturgrunden allerede i dag organiserer kulturaktiviteter med frivillige, får afgørende støtte fra Nordea-fonden med en donation på imponerende 30 millioner kroner. Hornslet står over for at få et nyt omdrejningspunkt.

 

Byen Hornslet har oplevet markant vækst i befolkningstilvækst de seneste år, hvor antallet af indbyggere er vokset fra 5.000 til 6.300 på kort tid, og nye boligkvarterer er skudt op rundt om byen. Hornslet, der ligger tæt på Aarhus’ mange kulturtilbud, fungerer som en by ved storbyens grænse. Dette faktum udfordrer livet i bymidten, samt fællesskabet og sammenhængen i byen. Det er dog en udfordring, som Foreningen Kulturgrunden aktivt arbejder på at imødegå.

 

Foreningen Kulturgrunden har en stærk vision om at skabe et nyt kulturhus ved siden af den eksisterende biograf Kom-Bi, hvor byens indbyggere kan mødes på tværs af alder og baggrund. Det nye kulturhus skal rumme biograf, bibliotek, kulturskole, musik- og teateraktiviteter, borgerservice og foreningsaktiviteter under ét tag. Sammen med en attraktiv café sigter man mod at gøre huset til et livligt centrum i bymidten og et samlingssted hele dagen og året rundt for alle byens borgere.

 

I samarbejde med Syddjurs Kommune har Foreningen Kulturgrunden udarbejdet et ambitiøst visions- og ideoplæg til det nye kulturhus i Hornslet. Projektet er nu rykket et stort skridt tættere på virkeliggørelse med Nordea-fondens støtte på 30 millioner kroner. Denne støtte kommer i tillæg til støtten fra Syddjurs Kommune, der udover købet af en byggegrund har afsat 25 millioner kroner til byggeriet samt en risikosum på cirka 4 millioner kroner til uforudsete udgifter og prisstigninger.

”Det faktum at Nordea-fonden kommer ind med en så markant bevilling på 30 mio. kr. betyder, at vi nu er sikre på at kunne bygge et kulturhus. Nu glæder os til at komme i gang med at konkretisere projektet yderligere. Vores vision er et moderne kulturhus, hvor hele byen kan mødes om mange forskellige aktiviteter. Det er er hus for alle, som skaber gode oplevelser, nærhed og fællesskab mellem os i byen. Vi tror på, at kultur i mange former er med til at bringe os sammen og de mange møder er med til skabe en sammenhængende og levende by. Vi er allerede godt i gang og i Foreningen Kulturgrunden driver vi på andet år et ”kulturhus uden mure” med stor opbakning. Sammen med støtten fra kommunen er vi nu kommet et stort skridt videre og næste skridt bliver et projektmodningsforløb i foråret. Tak til de mange frivillige som hjælper til og for det gode samarbejde med Handelsstandsforeningen, kommunens kulturinstitutioner og byens øvrige foreningsliv. Uden deres engagement var vi ikke nået så langt.

siger Lotte Jensen, formand for Foreningen Kulturgrunden

 

Hos Nordea-fonden er der stor begejstring for projektet, fortæller uddelingschef Christine Paludan-Müller:

”Det nye kulturhus i Hornslet er vokset frem af et stort, lokalt engagement og et stærkt ønske om skabe et nyt samlingspunkt i byen, hvor fællesskaber kan udvikles med kulturelle aktiviteter – f.eks. frivilligdrevet biograf, bibliotek, fælleshaver og kreative værksteder for børn og voksne – som omdrejningspunkt. Vores forhåbning er, at det gode samarbejde, der er skabt omkring kulturhuset, kommer til at blive en drivende kraft i udviklingen af Hornslet som en fortsat attraktiv by at bosætte sig og leve i.
Hos Nordea-fonden er vi stolte af, at vores støtte bidrager til at gøre det muligt at etablere et nyt fysisk mødested i Hornslet, som lokale borgere, besøgende og handelsliv alle kan få gavn af – og samtidig håber vi, at de stærke visioner bag kulturhuset kan være med til at inspirere andre byer, der gerne aktivt vil bruge kultur som en løftestang for at skabe flere gode liv.”

Projektet tog sin begyndelse tilbage i 2021, da Foreningen Kulturgrunden blev grundlagt. Kort efter foretog Syddjurs Kommune erhvervelsen af Tingvej 18 og 20, beliggende ved siden af biografen Kom-Bi. Siden dengang har Foreningen Kulturgrunden brugt området til at arrangere talrige begivenheder, med udgangspunkt i et midlertidigt hus på Tingvej 18 og den tomme grund ved siden af Kom-Bi. Gennem foreningens initiativer er det lykkedes at tiltrække et voksende antal byboere, både dem, der er nye til området, og ældre beboere.

”Et stort tillykke til byen Hornslet og Foreningen Kulturgrunden med den flotte støtte fra Nordea-fonden. Det var ikke lykkes at komme så langt uden de mange frivillige i byen, som har bakket op om kulturgrundens aktiviteter. Da vi i Byrådet tilbage i 2021 opkøbte de to grunde og besluttede at støtte etablering af et kulturelt samlingssted i Hornslet, drømte vi ikke om, at de frivillige i Foreningen Kulturgrunden kunne løfte opgaven så hurtigt. De har virkelig vist vejen med et flot visions- og ideoplæg og en strøm af gode kulturelle eksperimenter. Fra kommunens side glæder vi os til det fortsatte samarbejde med foreningen om at få skabt et levende og moderne kulturhus i Hornslet. Sammen med en ny udskoling, som bygges de kommende år, og projekt ”Frie bymidter”, som vil gentænke Hornslet bymidte, er der virkelig mange positive aktiviteter på vej til Hornslet.”

siger Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs Kommune.

 

Den næste fase i projektet omfatter et forløb for projektmodning i løbet af 2024, hvor den endelige størrelse af huset og de planlagte funktioner skal defineres fuldt ud. Dette indebærer gennemførelse af dialogmøder med de forventede brugere af huset samt møder med andre interessenter i byen.

 

Tidsplan frem mod ibrugtagning af kulturhus: 

Forår 2024 – projektmodningsforløb

Efterår 2024 – EU-udbud og arkitektkonkurrence

2025 – Afsluttende fundraising og endelig projektering

2026 – Opstart af byggeri

2028 – Ibrugtagning af kulturhus

 

Fakta om det nye kulturhus

Kulturhuset vil blive bygget af en selvejende ejendomsfond, der forventes stiftet i foråret 2024.

Det samlede budget for det nye kulturhus er på ca. 92 mio. kr.

Nordea-fonden har givet et tilskud på 30 mio. kr.

Syddjurs Kommune støtter samlet med ca. 30 mio. kr.

Projekt ”Frie Bymidter” under Kirkeministeriet har tildelt projektet 6 mio. kr.

Der skal efter et projektmodningsforløb fundraises den resterende del af projektet