MÅL

MÅL – ORGANISATION

 • Fremstå som en solid og velfunderet organisation
 • Være synlig, demokratisk og åben overfor borgere i byen
 • At hverve frivillige, aktive i arbejdsgrupper, medlemme og samarbejde bredt i byen

MÅL – KULTURAKTIVITETER

 • At der udbydes en bred palette af kulturtilbud i Hornslet indenfor alle kunstretniger – fra det elitære til det folkelige målrettet alle – ung som gammel

MÅL – KULTURHUS

 • at der foranstaltes aktiviteter i de to nabohuse og dermed identificeres kommende brugergrupper af kulturhuset
 • At der gennemføres et borgerdrevet og kompetent forprojekt, der munder ud i et godt bearbejdet projektoplæg
 • Succesfuld fundraising, der øger de kr. 25 mio. til 65 mio. kr.

VISION & FUNDAMENT

VISION

 • Fremme kulturelle oplevelser, fællesskaber og livskvalitet i Hornslet
 • Opbygge og fastholde et attraktivt lokalmiljø i Hornslet

FUNDAMENT

 • Mangfoldighed
 • Fællesskab & Hjerterum
 • Humor & Kreativitet
 • Handlekraft